Camera monitoring project Gierzwaluw Bescherming Nederland

GBN (Gierzwaluw Bescherming Nederland) heeft een project gestart om doormiddel van videocamera's broed gegevens te verzamelen over Gierzwaluwen. Omdat het GBN volgens zijn statuten de gegevens over de leefwijze van Gierzwaluwen wil verzamelen zonder ook maar enige vorm van verstoring, is de videocamera hiervoor uitermate geschikt.

GBN heeft, door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, de videocamera's kunnen aanschaffen. Het is de bedoeling om deze camera's zoveel mogelijk bij natuurlijke broedplaatsen te installeren, zodat alles te volgen is op computer of televisiescherm. Door alles op te schrijven wat er gezien wordt ontstaat er een verslag met broed gegevens.
Deze verslagen zullen door het GBN verzameld worden t.b.v. het nestkaartenproject van SOVON-vogelonderzoek Nederland.

De videocamera werkt met infrarood licht zodat ook in het donker alles goed is waar te nemen. Ook alle geluiden worden door de camera geregistreerd. Alles wat er op de broedplaats gebeurd is dus in beeld en geluid te zien en horen op een televisie of computerscherm. Er wordt een duidelijke gebruiksaanwijzing bijgesloten.

Het GBN vraagt, als tegenprestatie voor het in bruikleen geven van de camera, dat u lid wordt van hun vereniging en aan het einde van het seizoen het verslag van het broedsel naar hun opstuurt. Hebt u de mogelijkheid om een camera te installeren bij een gierzwaluwnest en bent u bereidt om een gierzwaluwpaartje te volgen, neem dan contact op met Marleen Andriessen.

e-mail