Intro dag/logboek 2005.

Dit jaar ben ik met een andere vorm van verslaggeving over de Gierzwaluwen begonnen. Het is een dagboek geworden met dagelijks een verslag over wat er in en rond de kolonie gebeurt. Ook zijn er onderwerpen aan bod gekomen die, in breder perspectief, met Gierzwaluwen te maken hebben.

De digitale logboeken van de nestkasten 9 en 10 zijn hier toegevoegd. Deze logboeken zijn tot stand gekomen met behulp van het detectiesysteem.
Van de relatie tussen inkomende gierzwaluwen en de maximum dagtemperatuur is een grafiek gemaakt. Deze vindt u onder: Data analyse.


  Hieronder een selectie van belangrijke datums.
Via de kalender zijn alle datums bereikbaar.
   
30-04  Aankomst eerste 2 Gierzwaluwen in de kolonie.
01-05  Gevecht in nestkast 10. 
06-05  Eerste Gierzwaluw terug in nestkast 14. 
08-05  Tweede Gierzwaluw in nestkast 14. Maar blijft niet overnachten.
09-05  Twee Gierzwaluwen overnachten in nestkast 14.
Aankomst eerste Gierzwaluw nestkast 12.
13-05  Eerste eitje nestkast 10.
18-05  Eerste eitje nestkast 14.
21-05  Eerste eitje nestkast 12.
23-05  Succesvolle overname nestkast 12.
30-05  Eerste eitje nestkast 12, 7 dagen na overname.
03-06  Eerste jonge Gierzwaluw in nestkast 10.
08-06  Eerste jonge Gierzwaluw in nestkast 14.
18-06  Eerste jonge Gierzwaluw in nestkast 12.
06-07  Een volwassen Gierzwaluw komt niet terug in nestkast 14.
14-07  Eerste jonge Gierzwaluw van nestkast 10 is uitgevlogen.
17-07  Eerste jonge Gierzwaluw van nestkast 14 is uitgevlogen.
31-07  Eerste jonge Gierzwaluw van nestkast 12 is uitgevlogen.
   
   

 

 

 

startpagina.