Dag en Logboeken Eilenbergkolonie

Tijdens de 9 jaren van onderzoek in de Eilenbergkolonie, is alle verkregen informatie vastgelegd in dag en logboeken.

De dagboeken zijn tijdens het broedseizoen gemaakt en gepubliceerd, zodat iedereen, die interesse had in het wel en wee van wat er in de kolonie gebeurde, het kon volgen.

De logboeken zijn tot stand gekomen met het detectie systeem waarmee de nestkasten 9, 10 en 14 waren uitgerust.
Er is 1 logboek van een broedsel in nestkast 9 en er zijn er 5 van broedsels in nestkast 10. Deze logboeken zijn uniek en nog niet eerder is er, met behulp van elektronica, een zo gedetailleerd verslag vastgelegd van broedbiologische gegevens van Gierzwaluwen.
In deze logboeken is een volledige registratie gemaakt vanaf de aankomst van de eerste Gierzwaluw, tot het vertrek van de laatste Gierzwaluw.

Van de meest recente, die van de laatste 3 jaren, is het dagboek en het logboek samengevoegd. De kolonie had zich toen al zover uitgebreid, dat er steeds meer te vertellen was over wat er in de kolonie allemaal gebeurde.

Ze zijn te bereiken met de onderstaande linken.

Dag/Logboek 2007 Dag/Logboek 2006 Dag/Logboek 2005

 

Aan de eerste 3 logboeken is aan de meeste dagen ook een beknopt verslag toegevoegd om meer inzicht te krijgen wat er gebeurde.

Ze zijn te bereiken met de onderstaande linken.

Logboek 2004 Logboek 2003 Logboek 2002

De combinatie van exacte gegevens, over wanneer de gierzwaluwen in en uit hun nestkasten gingen (Logboeken), met daarnaast onze eigen observaties (Dagboeken), geeft een goed beeld van het reilen en zeilen in een gierzwaluwkolonie.

Toch zal de enorme hoeveelheid gegevens verder geanalyseerd moeten worden om tot gefundeerde uitspraken te kunnen komen over de leefwijze van de Gierzwaluw. Ik ben bereid om een ieder, die zich hiervoor wil inzetten, te ondersteunen met het beschikbaar stellen van informatie.

 

 

startpagina.