Gierzwaluw registratie

Om het gedrag van Gierzwaluwen te volgen in de omgeving van hun nestplaats, hebben we een systeem ontwikkeld om alle bewegingen bij de nestkasten 9 en 10 te kunnen volgen en vastleggen.

Het systeem is ontwikkeld in 2001. Het was de video registratie van Chris Mulder, die ons op het idee bracht wat een schat aan informatie we zouden hebben als we, het in en uitvliegen van de Gierzwaluwen vast konden leggen. Ons doel was om, gedurende het gehele seizoen, broedende vogels 24 uur per dag te observeren en te registreren.

Het systeem is ontwikkeld in drie stappen.

1. We hebben een aantal infrarood sensoren geplaatst in de invliegopening en de nestruimtes. Deze zetten met behulp van hobbyelektronica alle bewegingen om in digitale signalen.

In 2002 is gewerkt met de oude situatie, daarna met de nieuwe. (zie tekening) Dit was nodig omdat de invliegopening niet voldeed. Voor meer informatie. (klik hier)

2. Roland Meerman heeft een computerprogramma ontwikkeld dat de toepasselijke naam Birdwatch heeft gekregen.

3. Er voor gezorgd dat de computer met de elektronica kan communiceren.

Een object (in onze situatie is dat een Gierzwaluw) dat door de sensoren wordt gedetecteerd, wordt door de computer geregistreerd en op datum en tijd vastgelegd. Een Gierzwaluw passeert zowel bij het in als bij het uitvliegen twee sensoren. Hierdoor kan de bewegingsrichting worden vastgesteld. Immers, gaat de Gierzwaluw naar binnen, dan wordt eerst de eerste en daarna de tweede sensor geactiveerd, terwijl bij het uitvliegen eerst de tweede en daarna de eerste sensor wordt geactiveerd.

De computer kan de volgende analyses maken:

aanhaken kast 9 of 10.
Gierzwaluw gaat in kast 9.
Gierzwaluw verlaat kast 9.
Gierzwaluw gaat in kast 10.
Gierzwaluw verlaat kast 10.
Gierzwaluw zit in uitvliegopening kast 9.
Gierzwaluw zit in uitvliegopening kast 10.

De analyse 'zit in uitvliegopening' komt nadat de Gierzwaluw vier seconden lang daar zit.

In 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 zijn we er in geslaagd om een volledige registratie te maken vanaf de aankomst van de eerste Gierzwaluw tot vertrek van de laatste Gierzwaluw. Resultaat is een digitaal logboek van de gehele broedseizoenen. Met onze eigen observaties daaraan toegevoegd, vormt dit een schat aan informatie. Deze logboeken vindt u terug onder de knop Dag/Logboeken.

 

 

startpagina.