Historie

In 1980 verhuisden we vanuit het centrum van Tilburg naar de noordkant van de stad. Op mooie zomeravonden miste ik de grote groepen gierende gierzwaluwen. Alleen in de omgeving van de Schans en Leharstraat was sprake van een kolonie. Dit is een oude herdgang waar omheen vanaf 1960 tot 1975 een nieuwbouw wijk is gebouwd. Ook hier werd het aantal gierzwaluwen steeds minder.

Apus apus.

Nederlandse naam, Gierzwaluw.
Lengte, 16 tot 17 cm.
Vleugelspanwijdte, 42 tot 48 cm.

Zomergast, april tot augustus.
Overwintering, Zuid-Afrika.

Herkenning, foerageert vaak hoog in de lucht, vleugels sikkelvormig, vlucht afwisselend met razendsnelle vleugelslagen en lange zweefvluchten.

Bijzonderheden, leeft buiten het broedseizoen altijd in de lucht. Kan snelheden halen van 120 km per uur. Vooral gezamenlijke giervluchten op zomeravonden vallen op.

Meer informatie over Gierzwaluwen.

In het voorjaar van 1999 las ik een artikel in de krant van Hans Remmen. Namens de Gierzwaluwwerkgroep Nederland wilde hij in Tilburg kasten monteren om gierzwaluwen nestgelegenheid te bieden. Daar ik al vaker gierzwaluwen had zien zoeken naar nestgelegenheid in de huizen om ons heen, heb ik contact opgenomen met Hans. Dit resulteerde in de montage van 5 gierzwaluwkasten aan mijn huis. Geraakt door het enthousiasme van Hans en de wetenschap dat ik nu iets voor de gierzwaluwen kon doen is het balletje gaan rollen.

Henk.             

Foto: Petra Hardmann.

 

 

startpagina.