Eilenbergkolonie

De Eilenbergkolonie ligt in een wijk die vanaf 1960 is gebouwd aan de noordkant van Tilburg. In deze wijk ligt een straat met oude bebouwing, een zogenaamde herdgang, die rond 1975 tussen de nieuwbouw in is komen liggen. In deze oude bebouwing broeden bijna net zoveel gierzwaluwen als in de vele malen grotere nieuwbouwwijk. De gierzwaluwen hebben in 25 jaar geen kans gezien om hun broedgebied noemenswaardig uit te breiden. We mogen ook aannemen dat door renovatie en sloop, veel broedplaatsen in het oude gedeelte verloren zijn gegaan.

Foto's

 

Foto: Nummers nestkasten.

Foto: Losser nestkasten. 4,5 en 6.

Foto: Invliegopening observatie nestkasten 9,10,11 en 12.

Foto: Invliegopening observatie nestkast 14.

De doelstelling van de Eilenbergkolonie, welke hemelsbreed 400 meter van de oude bebouwing ligt, is om de gierzwaluwen broedplaatsen in overvloed aan te bieden en dan wachten of er een nieuwe kolonie ontstaat.

Wij hebben vanaf het begin, zoveel mogelijk geobserveerd en logboeken bijgehouden. Ook proberen we met nieuwe technieken alles te volgen om inzicht te krijgen in de vorming van een nieuwe kolonie.

Aan het huis zijn 8 plaatsen voor nestkasten model Losser. 4 aan de oost gevel en 4 aan de noord gevel. Ook zijn er 5 inbouw observatiekasten.

 

 

 

startpagina.