Deze site is gemaakt door Henk Haans.
Schermresolutie van 1024 x 768 pixels.

Gierzwaluwen.
Site is gestart op 26-12-2002.
Laatste update;  04-02-2021.

Ziet u fouten of heeft u vragen.
Laat het me weten.
E-mail adres

 

 

Introductie

 Englisch language

English

Deze website is het resultaat van negen jaar onderzoek naar Gierzwaluwen.

In 1999 zijn we begonnen met onze pogingen om een gierzwaluwkolonie, met behulp van houten Losser en inbouw observatie nestkasten, aan en in ons huis te laten ontstaan.
Begin 2008 hebben we ons huis verkocht waardoor het, voor ons, niet meer mogelijk is om verdere ontwikkelingen in de kolonie van dichtbij te volgen.

In overleg met de nieuwe eigenaar, is ons toegezegd dat de observatie nestkasten blijven bestaan zodat de gierzwaluwen hier kunnen blijven broeden.

Nu wij terug kijken op deze negen jaren kunnen we stellen, dat onze vraag, is het mogelijk om een gierzwaluwkolonie te laten ontstaan op een voor gierzwaluwen nieuwe plaats, ruimschoots positief beantwoord is.

Conclusie.
Wij denken dat gierzwaluwen de voorkeur geven aan ge´ntrigeerde nestkasten in gevels, als alternatief voor "natuurlijke" plaatsen.
Het probleem van de, door renovatie en niet meer toegankelijke nieuwbouw verloren gaande broedplaatsen, zou het best opgelost kunnen worden door bouwbesluiten te veranderen, zodat ge´ntrigeerde broedholtes verplicht worden in elk nieuw te bouwen object.

De Gierzwaluw (Apus apus) komt, verspreid over heel West Europa, in zulke grote aantallen voor, dat we niet bang hoeven te zijn dat hij, omdat hij in onze huizen zijn broedplaatsen verliest, zal uitsterven. Belangrijker is de vraag, hoelang kunnen we, op mooie zomeravonden, nog genieten van groepen gierende gierzwaluwen.

Wij zullen het directe contact, dat we negen jaar lang met de gierzwaluwen hadden, missen. Maar als we in de zomer groepen gierzwaluwen tegenkomen die hun giervluchten uitvoeren, zullen we ons bevoorrecht voelen dat we zoveel kennis en wetenswaardigheden over deze bijzondere vogel hebben vergaard.

Door deze website in tact te houden willen we dat, de door ons verzamelde informatie, voor iedereen bereikbaar blijft.

Veel leesplezier en succes met het vinden naar de door u gezochte informatie.

                             Henk en Gonja Haans.

Historie   Kolonie   Jaarverslagen   Dag en Logboeken   Broedresultaten   Detectie   Foto's   Video's   Data analyse   Links   Hoge Witsiekolonie

 

 

startpagina.